ارزان ترین بازدید اینستاگرام در بازار

بازدید اینستاگرام در فالو ممبر از کیفیت و قیمت بسیار مناسبی برخوردار است. این سرویس در 3 بخش تقسیم می شود که این سه بخش را می توانید در جدول های زیر ببینید. توجه داشته باشید که برای پست های اسلایدی نباید بازدید اینستاگرام خریداری کنید . چون در پست های اسلایدی ویو نشان داده نمی شود شما می توانید از لایک اینستاگرام استفاده کنید.

بازدید ارزان اینستاگرام

800 تومان
  • حداکثر 1m برای هر پست
  • زمان اعمال بین 1 تا 4 ساعت
  • 20 درصد بازدید بیشتر

بازدید IGTV اینستاگرام

1500 تومان
  • حداکثر 500 کا برای هر پست
  • زمان اعمال بین 1 تا 4 ساعت
  • 20 درصد بازدید بیشتر

ویو + ایمپرشن + ریچ

4000 تومان
  • مخصوص پیج بیزینس
  • زمان اعمال بین 1 تا 4 ساعت
  • 20 درصد بازدید بیشتر